Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Greve-Solrød

REFERAT - Bestyrelsesmøde 30/10

REFERAT af bestyrelsesmødet den 30. okt. 2018 kl. 19.30 i AC i Solrød

DELTAGERE: Christian Halling, Philip M. Pedersen, Per Laursen, Bo Nygaard Larsen, Valdemar Klinken og Bjarne Sommer


Med afbud: Jeppe Trolle og Kim Pagels


 


 


DAGSORDEN

 


 


1. Godkendelse af referat af BESTM. 25.9.18. Udsendt og vedhæftet


Ad. 1. Godkendt

 


2. Godkendelse af dagsordenen.Ad. 2. Godkendt


 


3. Evaluering af medlemsmødet d. 4.10. RVs budgetforslag indgår i protokollen.

Ad. 3. 4 deltagere. Bo N. L. gennemgik budgettet og budgetaftalen, som er indgået mellem alle Solrød Byråds partiet. Indgår i protokollen.


 


4. Julemødet i Greve Borgerhus d. 28. nov. kl. 19.30

Underholdning: Bl.a. profetkonkurrence.


 


5. Hjemmesiden, fortsat drøftelse fra tidligere møder.


Ad. 5. a. Christian Halling udarbejder ny facebook-side b. Christian Halling: Nyhedsbrev til medlemmerne. (Efter behov og/eller 1⁄4 -årlig.


 


6. Kandidataftale underskrives af Bo Nygaard Larsen - og sendes til Jeppe Trolle


Ad. 6. Bo N.L. og Bjarne S har underskrevet. Sendes til Jeppe Trolle til underskrift. (RUSK får kopi af teksten)


 


7. Folketingsvalget

Ad. 7. Forskellige alternative aktivitetet blev drøftet.


Bestyrelsen udarbejder forslag til valgbudget for EP-valget og valget til folketinget til næste møde (mandag d. 10. december kl. 19.30).


 


8. Valg til EP. 26. maj 2019


Henvendelse til Venstres formand i Solrød med forslag om at indkalde partierne i Solrød til planlægning af et tværpolitisk lørdagsarrangement i Solrød Center, har endnu ikke medført nogen respons.


BS tager kontakt til Morten Helveg og Kim Pagels (lokal kandidat)Ad. 8. Fornyet henvendelse til Venstre.


BS tager kontakt til Morten Helveg og Kim Pagels.


 


9. Økonomien (Regionalt tilskud søgt, fuldmagt mv.) Bankgebyr 300 kr pr år og 600 kr for at ændre kasserer. Spørgsmål om fuldmagt og skift af pengeinstitut skal drøftes.
 


10. Andet. Ad. 10.


Se punkt 5.

 


11. Meddelelser. 


Ad. 11. Ingen


 


12. Evt. og politisk debat. 


Ad. 12. Alm. politisk snak.


 


 


 


 


Næste bestyrelsesmøde d. 10. dec. i Solrød AC