Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Greve-Solrød

REFERAT - Bestyrelsesmøde 25/9

På Bestyrelsesmødet d.25 september 2018 klokken 19.30 i AC i Solrød, gennemgik vi 13 punkter, som alle er nævt her. 


Deltagere: Christian Halling, Philip M. Pedersen og Bjarne Sommer


Afbud: Kim Pagels, Valdemar Klinken, Bo Nygaard Larsen, Per Laursen


Uden afbud eller deltagelse: Jeppe Trolle


Næste bestyrelsesmøde vil finde sted d.30 okt. klokken 18 i Solrød AC


 


1. Godkendelse af referat af det konstituerende møde d.20/8


Godkendt!


 


2. Godkendelse af dagsordnen


Godkendt!


 


3. Evaluering af Fritid i Solrød og Høstfesten i Havdrup


Glimrende arrangementer. 


Placering af boder og adgangsforhold til Høstfest ikke optimale, og kommunen har fået besked. Bjarne Sommer kom med et forslag til Fritid Solrød, hvorved stien skal friholdes og området ved 'gadekæret' skal inddrages. Dette forslag vil blive sendt videre til kommunen. 


 


4. Hjemmesiden/sociale medier


Christian Halling vil igen forsøge at få tilegnet sig adgang til partiets officielle facebookside, eftersom vi nu er med på Instagram. 


 


5. Forslag til kandidataftale og ændring af vedtægterne


Dette blev godkendt på mødet! Kandidataftalen skal underskrives af kandidaterne snarest og inden plakater mv. ophænges eller uddeles. Bo Nygaard Larsen har tilkendegivet, at han accepterer aftalen.


 


6. Medlemsmødet d. 4. oktober i AC Solrød


Reminder til medlemmerne vil blive sendt efterfølgende. Christian Halling, gjorde opmærksom på, at han ikke deltager. 


 


7. Folketingsvalget


Mangel på kandidater, har gjort at dette punkt er blevet udskudt til næste bestyrelsesmøde.


 


8. Valg til EP


Arrangeret et lørdagsarrangement i Solrød Center 


 


9. Pavillon


Tilbud er blevet drøftet. Fortsat debat til næste møde.


 


10. Økonomi


Regionalt tilskud er blevet søgt. Spørgsmål om fuldmagt og skift af pengeinstitut er udsat til senere drøftelse


 


11. Andet


Intet.


 


12. Meddelelser


Talere ved julemødet.


 


13. Politisk debat


Alm. snak