Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Greve-Solrød

REFERAT - Bestyrelsesmøde 20/8

Mandag D. 20. august klokken 19.30 i Aktivitetscenteret i Solrød Center, blev der afholdt bestyrelsesmøde i Greve-Solrød Radikale venstre. 


Deltagere ved mødet: Christian Halling, Philip M. Pedersen, Per Laursen, Bo Nygaard Larsen samt Bjarne Sommer.


Afbud: Kim Pagels


Der var 16 overordnede punkter som der i fælles debat blev gennemgået på mødet. De er alle præsenteret her.1. Godkendelse af referat af det konstituerende møde d. 20. juni. 


Godkendt af deltagerne på bestyrelsesmødet. 


 


2. Godkendelse af dagsordenen.


Godkendt af deltagerne på bestyrelsesmødet.


 


3. Delegeretmøde i Region Sjælland tirsdag d. 21/8 klokken 19 i Sorø


Det blev besluttet på bestyrelsesmødet, at vores delegerede til mødet, skulle være følgende: Christian Halling, Bo Nygaard Larsen, Per Laursen og Bjarne Sommer.


Vores kandidater blev placeret på listen over kandidater i Region Sjælland som følgende: Jeppe Troppe (4) og Bo Nygaard Larsen (8). 


 


4. Fritid i Solrød D.25.8


Følgende: Per Laursen, Christian Halling, Bo Nygaard Larsen og Bjarne Sommer vil være til stede i boden. Bjarne Sommer og Bo Nygaard Larsen vil stå for flyers, materialer, kaffemaskine mv. 


 


5. Høstfest i Havdrup D.1/9


Flyers og materialer mv står Bjarne Sommer og Bo Nygaard Larsen for. 


Det forventes at bestyrelsen, begge kandidater og RUSK-rep dukker op. 


 


6. Landsmødet D.15-16/9


De delegerede er blevet udpeget på den ekstraordinære generalforsamling: Henrik Gliese, Bo Nygaard Larsen, Per Laursen og Kim Pagels


Philip M. Pedersen er noteret som suppleant og er derfor ikke delegeret. 


 


7. Økonomi


Her blev vores bankforhold diskuteret, derudover blev vores nyeligt udpegede kasserer sat mere ind i materialet. Derudover blev der debateret om en valgfond med Philip M. Pedersen som ansvarlig på dette punkt.


 


8. Køb af pavillion


Der arbejdes på en beslutning omkring indkøb af en pavillon til partiets lokale afdeling i Greve-Solrød. Der arbejdes videre med dette punkt.


 


9. Julemøde d.28. november i Greve


Der arbejdes videre med dette projekt.


 


10. Evt. formøder til Byrådsmøderne (d. 4/10)


Bo Nygaard Larsen gennemgår budgettet og de andre forhandlinger, der er foregået med byrådets andre partier.


 


11. Andet (Hjemmeside og sociale medier)


Christian Halling har anjourført greve-solrød kredsens hjemmeside (grevesolrod.radikale.dk), som der stadigvæk arbejdes videre med. RUSK og Bo Nygaard Larsen forventes inddraget. 


 


12. Kandidataftale for Grevekredsen


Fortsat drøftelse.


 


13. Ændring af vedtægterne


Udkast præsenteret. Se næste referat fra D.25/9 for ydeligere informationer. 


 


14. Meddelelser fra formanden og bestyrelsen


Ændring i fuldmagt


 


15. Politisk debat


Der aftales indbyrdes mellem kandidaterne, hvem som afholder møder. 


Bo Nygaard Larsen holdt et oplæg om parkeringssituationen i og omkring Solrød Center, centerets fremtid og den nuværende centerforenings kvalifikationer og habilitet.


 


16. Eventuelt


Alm. snak